Strona główna
Blog
Windykacja społeczna: budowanie mostów zamiast murów
18 marca 2024

Windykacja społeczna: budowanie mostów zamiast murów

Spis treści

Windykacja społeczna to proces dochodzenia należności lub uregulowania długów, który jest prowadzony w sposób bardziej humanitarny i empatyczny niż tradycyjne metody windykacyjne. W przeciwieństwie do standardowej windykacji, która często koncentruje się na aspektach prawnych i finansowych, windykacja społeczna kładzie nacisk na komunikację, rozwiązywanie konfliktów i pomoc klientom w pokonaniu trudności finansowych.

Ludzkie podejście do rozwiązywania problemów

W świetle zmieniających się norm i oczekiwań windykacja społeczna nabiera coraz większego znaczenia. Uwzględnia bowiem indywidualne sytuacje życiowe osób zadłużonych i stara się znaleźć rozwiązania, które będą dla nich jak najmniej obciążające, jednocześnie zachowując interesy wierzyciela. Jest to podejście oparte na zrozumieniu i empatii, które stara się unikać stresu i marginalizacji osób borykających się z problemami finansowymi. Skupia się na ludzkich potrzebach i możliwościach rozwiązania problemów z długami w sposób zrównoważony dla wszystkich stron.

Celem windykacji społecznej jest nie tylko odzyskanie długu, ale także wspieranie osób zadłużonych w znalezieniu rozwiązań, które pomogą im na dłuższą metę uporać się z problemami finansowymi. Może to obejmować negocjacje dotyczące spłaty długu w ratach, zapewnienie informacji o możliwych źródłach wsparcia finansowego lub udzielenie porad prawnych. Windykacja społeczna może być prowadzona przez różne instytucje, w tym organizacje non-profit, agencje rządowe lub firmy specjalizujące się w tym obszarze.

Czym jest sukces w windykacji?

Sukces w windykacji to nie tylko odzyskanie należności, ale także stworzenie korzystnego doświadczenia dla klienta poprzez szacunek i zrozumienie w trakcie interakcji z firmą windykacyjną. Firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu należności coraz częściej dostrzegają wartość budowania pozytywnych relacji z dłużnikami. Dlatego kluczowym aspektem jest nie tylko efektywność działań windykacyjnych, ale także zapewnienie klientowi poczucia szacunku i zrozumienia.

Budowanie pozytywnych relacji z dłużnikami przynosi liczne korzyści zarówno dla firm windykacyjnych, jak i dla samych klientów. Firmy dostrzegają, że podejście oparte na empatii i szacunku zwiększa skuteczność działań windykacyjnych oraz buduje pozytywny wizerunek firmy. Z drugiej strony, klienci czują się bardziej zrozumiani i mogą być bardziej skłonni do współpracy w uregulowaniu swoich zobowiązań finansowych.

Rola narzędzi do komunikacji omnichannel

Aby osiągnąć ten cel, coraz więcej firm windykacyjnych wykorzystuje narzędzia komunikacji wielokanałowej, takie jak platforma od Tide Software. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie spersonalizowanej i skutecznej komunikacji z klientami za pomocą wielu kanałów komunikacji. Przykładowo, firma windykacyjna korzystająca z rozwiązań omnichannel może dostarczać klientowi ważne informacje o stanie jego zadłużenia poprzez wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail, przypomnień SMS czy RCS, a także regularne rozmowy telefoniczne. Dzięki temu dłużnik może odczuć, że firma dba o jego potrzeby i stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla obu stron.

TidePlatform umożliwia także automatyzację procesów komunikacyjnych, co pozwala firmom windykacyjnym oszczędzić czas i zasoby. Dzięki możliwości programowania interakcji z dłużnikami, np. wysyłki automatycznych przypomnień o spłacie długu, firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi działaniami windykacyjnymi, jednocześnie zapewniając dłużnikom odpowiednią opiekę i wsparcie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i dowodów

Jedną z funkcji systemu do zarządzania komunikacją omnichannel TidePlatform CPaaS jest możliwość nagrywania rozmów telefonicznych oraz archiwizowania przesyłanych wiadomości. Pozwala to firmom windykacyjnym dokumentować każdą interakcję z dłużnikiem. W razie sporu lub potrzeby udowodnienia zawartych porozumień, nagrane rozmowy stanowią niezbity dowód transakcji. Może to również pomóc w przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm branżowych. Dzięki dokumentacji każdej interakcji z dłużnikiem, firmy mogą zapewnić, że ich działania są zgodne z prawem i standardami etycznymi. Ponadto, nagrywane rozmowy stanowią także narzędzie kontroli jakości, umożliwiając firmom monitorowanie zachowań i kompetencji swoich pracowników.

Jest to również cenny materiał do analizy i doskonalenia procesów windykacyjnych. Firmy mogą przeprowadzać szczegółową analizę treści komunikacji, identyfikować wzorce zachowań dłużników oraz oceniać skuteczność stosowanych strategii. Na tej podstawie możliwe jest wprowadzenie ulepszeń w procesach komunikacyjnych, dostosowanie strategii do zmieniających się potrzeb klientów oraz podnoszenie jakości obsługi.

Korzyści dla wszystkich stron

Windykacja społeczna to ludzkie podejście do rozwiązywania problemów z długami, które kładzie nacisk na komunikację, empatię i wsparcie. Zastosowanie windykacji społecznej przynosi korzyści zarówno osobom zadłużonym, jak i wierzycielom. Osoby zadłużone otrzymują wsparcie i szansę na uregulowanie swoich długów w sposób zrównoważony, co może zmniejszyć ich stres i poprawić jakość życia. Z drugiej strony, wierzyciele mogą odzyskać swoje środki w sposób bardziej efektywny, unikając długotrwałych procesów sądowych i zachowując pozytywny wizerunek swojej firmy.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: Rozwiązania do komunikacji w windykacji