Strona główna
Blog
Nowoczesne metody windykacji: rola technologii w odzyskiwaniu należności
11 marca 2024

Nowoczesne metody windykacji: rola technologii w odzyskiwaniu należności

Spis treści

W 2023 roku wartość niespłaconych długów przekroczyła w Polsce 83,6 mld złotych. Oznacza to wzrost o 6,5 mld złotych, czyli o 8,4%, w porównaniu do poprzedniego roku. Jednocześnie liczba osób posiadających zadłużenia zwiększyła się o ok. 20 tys., przekraczając 2,7 mln, co stanowi niemal 9% dorosłej populacji kraju[1].

Główną przyczyną narastających problemów ze spłatą zobowiązań jest wysoka inflacja oraz szybki wzrost kosztów życia. Długi obejmują m.in. alimenty, raty kredytów i pożyczek, kary grzywny, niezapłacone rachunki oraz zaległości wobec firm windykacyjnych.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania

W branży windykacyjnej skuteczna komunikacja z klientami jest kluczowym elementem odzyskiwania należności. Jednak, każdy dłużnik ma własną unikalną historię, sytuację życiową i preferencje dotyczące kontaktu, co wymaga elastycznego podejścia. Niektórzy, zwłaszcza osoby starsze, mogą być mniej ufni w stosunku do współczesnych form komunikacji, podczas gdy millenialsi czy zetki wolą nowoczesne technologie i unikają tradycyjnych kanałów, takich jak infolinie. Dlatego wraz z ekspansją mediów społecznościowych, rozwojem mobilności i komunikacji online, tradycyjne metody windykacyjne okazują się niewystarczające. Gdzie zatem należy szukać rozwiązań?

Omnichannel to nie tylko strategia dotarcia do klientów, ale również dopasowanie narzędzi do ich preferencji, zapewnienie szybkiej, dwukierunkowej komunikacji. Dostęp do wielu kanałów komunikacji z jednego miejsca pozwala na dowolne żonglowanie nimi w zależności od potrzeb i strategii windykatora czy managera call center. A klientom umożliwia łatwiejsze spłacenie zobowiązań.

Rozwiązania Tide Software dla windykacji

Tide Software oferuje zestaw narzędzi, które znacznie zwiększają szanse na nawiązanie kontaktu z dłużnikami, zwłaszcza w przypadku osób trudno dostępnych lub unikających kontaktu. Jednym z kluczowych rozwiązań jest platforma do zarządzania komunikacją wielokanałową, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy i technologie, aby zoptymalizować proces dotarcia do dłużników.

Platforma Tide ma praktycznie wszystkie dostępne na rynku kanały komunikacji: usługi głosowe, system call center, systemy do masowej wysyłki SMS, MMS, VMS, RCS, komunikacji e-mail, czaty, komunikatory Messenger. Są one ze sobą połączone, co pozwala na zarządzanie wielokanałową komunikacją z jednego miejsca. Ważne jest również to, że niezależnie od kanału kontaktu klient ma do dyspozycji jeden numer telefonu, na który może dzwonić czy pisać, co znacznie ułatwia kontakt.

Obniżenie kosztu dotarcia do dłużnika

Komunikacja wielokanałowa pozwala również optymalizować koszty windykacji. Firmy, które dążą do efektywnego odzyskiwania należności przy minimalnym nakładzie finansowym, mogą zaplanować cały proces komunikacji, zaczynając od najtańszych i najmniej inwazyjnych metod, a jeśli one nie przyniosą rezultatu, to mogą zastosować kolejne. Dzięki temu w pierwszej fazie kontaktu wykorzystane zostają najtańsze narzędzia (takie jak SMS, RCS czy e-mail np. z przypomnieniem o zbliżającym się terminie spłaty raty kredytu), a dopiero później te droższe, jak rozmowa z konsultantem. Takie podejście zwiększa skuteczność procesu odzyskiwania należności i obniża jego koszt.

Kolejną zaletą platformy do komunikacji wielokanałowej jest jej zdolność do automatyzacji procesów windykacyjnych. Dzięki temu windykatorzy mogą skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach, podczas gdy system zajmuje się monitorowaniem terminów płatności, wysyłaniem przypomnień oraz śledzeniem postępów w procesie odzyskiwania należności. Automatyzacja procesów pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

RCS – nowe perspektywy w windykacji

Technologia RCS, znana również jako SMS 2.0, to wiele form przekazu w jednej wiadomości. Oferuje szereg nowych możliwości w branży windykacyjnej. Dzięki funkcjom takim jak statusy odebrania i odczytania wiadomości windykatorzy mogą śledzić interakcje klientów w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze zarządzanie procesem odzyskiwania należności. Dodatkowo, RCS umożliwia bezpośrednią wysyłkę dokumentów w formacie PDF, a także szybką i bezpieczną wymianę ważnych informacji i umów między stronami. Co ważne, klient nie musi instalować specjalnej aplikacji, ponieważ technologia RCS instalowana jest w nowszych telefonach automatycznie, zamiast tradycyjnych SMS-ów.

Atutem nie tylko technologii RCS, ale też SMS/MMS jest bezpośrednia współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, co zapewnia gwarancję otrzymywania wiarygodnych raportów doręczeń DLR. Dzięki temu windykatorzy mają pewność, że wysyłane wiadomości na pewno docierają do odbiorców, a wiarygodne raporty mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych jako materiał dowodowy.

Rotacja numeracją – sposób na większą dodzwanialność

Jednym z głównych wyzwań w windykacji jest fakt, że nie każdy dłużnik reaguje w ten sam sposób na próby kontaktu. Niektórzy mogą ignorować połączenia z określonych numerów, co utrudnia proces odzyskiwania należności. W takiej sytuacji rotacja numeracją staje się nieocenionym narzędziem, pozwalającym na ciągłe zmienianie numerów telefonów, z których prowadzone są połączenia z klientami. Dzięki temu, nawet jeśli dłużnik ignoruje jeden numer, istnieje duża szansa, że odbierze połączenie z innego numeru.

Ponadto w ramach jednego rozwiązania w Tide Software dostępnych jest aż 19 różnych modeli rotacji. Daje to szeroki zakres możliwości dostosowania strategii do indywidualnych potrzeb i sytuacji. W efekcie rotacja numeracją pozwala zwiększyć dodzwanialność nawet o 50%, co czyni to rozwiązanie niezwykle atrakcyjnym dla firm działających w branży windykacyjnej. A  dzięki ciągłemu monitorowaniu skażonej numeracji oraz wymianie numerów na nowe, proces kontaktowania się z klientami staje się jeszcze skuteczniejszy.

Podsumowując, skuteczna windykacja wymaga nie tylko wysiłku i zaangażowania, ale także inteligentnego wykorzystania dostępnych technologii, co stanowi kluczowy element w efektywnym odzyskiwaniu należności.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: Rozwiązania do komunikacji w windykacji

[1] Raport InfoDług oparty na danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK.