Klauzula informacyjna – zgoda marketingowa i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (dalej ADO) jest Tide Software Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku NIP: 123-116-11-23 REGON: 141535826 KRS: 0000310828. Kontakt do Administratora: ul. Kolejowa 12c lok. 14 15-701 Białystok, info@tidesoftware.pl.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: iod@tidesoftware.pl lub na adres korespondencyjny: Tide Software Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno.

Dane osobowe przetwarzamy w celu przesłania ebooka i/lub przekazania informacji handlowych Administratora [cele marketingowe], w tym o nowych ebookach i ofercie na prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest informowanie o świadczonych usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodzie, ale nie dłużej niż: do czasu wycofania zgody, a w przypadku braku wycofania zgody – przez okres 24 miesięcy. Jeśli będą chcieli Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w następujący sposób: poprzez użycie linku dostępnego w wiadomości email otrzymanej  od Administratora o treści „Wypisz mnie z listy.” znajdującego się w treści e-maila lub poprzez kontakt telefoniczny tel. 22 29 27 900 lub e-mailowy: info@tidesoftware.pl.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, nasi współpracownicy, podmioty świadczące usługi prawne lub z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz ADO.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji  przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: mailowo na adres: iod@tidesoftware.pl lub na adres korespondencyjny: Tide Software Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno lub telefonicznie pod numerem 22 29 27 900. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl – jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy albo do organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przesyłać informacje marketingowe dotyczące oferty Administratora. Jeśli nie podadzą Państwo adresu email lub telefonu nie będziemy mogli przedstawić Państwu tych informacji.

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz

    Administratorem Danych Osobowych jest Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, a dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania, w tym przedstawienia oferty TIDE, a jeżeli wyrazisz na to zgodę w celach marketingowych [w przyszłości]. Przysługują Panu/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do PUODO. Więcej przeczytaj TUTAJ
    lub zadzwoń +48 222 927 901
    Zeskanuj QR kod i zadzwoń do nas!