Tide Software to zespół, a zespół to ludzie

Stawiamy na doświadczenie i ciągły rozwój

O nas
Koncepcja firmy
Otoczenie biznesowe
CSR

Tide Software to innowacje

Jesteśmy ekspertem w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań telekomunikacyjnych dla firm. Tworzymy oprogramowanie, które pomaga naszym klientom w optymalizacji procesów biznesowych, zwiększeniu efektywności operacyjnej i poprawie jakości komunikacji z konsumentami. A co najważniejsze, robimy to z pasją i w oparciu o długoletnie doświadczenie.

2008
Od 2008 roku naszą domeną jest innowacyjność i elastyczność w tworzeniu rozwiązań dopasowanych do potrzeb rynku

W Tide Software stawiamy na doświadczenie i ciągły rozwój

Doświadczenie

Działamy od 2008 roku. Z naszych rozwiązań korzysta m.in. 8 z 10 największych banków, 8 z 10 największych firm windykacyjnych w Polsce, liderzy rynku pożyczkowego, topowe marki retail oraz e-commerce, i nie tylko.

Kompleksowość

Jesteśmy największym w Polsce dostawcą kompleksowych rozwiązań do komunikacji biznesowej oraz operatorem telekomunikacyjnym oferującym profesjonalne usługi dla firm.

Omnichannel

Stworzyliśmy Platformę Tide działającą w modelu CPaaS, która wspiera obustronną komunikację w Polsce i za granicą. Integruje wszystkie kanały omnichannel: SMS, MMS, VMS, e-mail, komunikatory i połączenia głosowe. Jednym z modułów Platformy jest również zaawansowana technologicznie aplikacja dla call center – TideCC.

Bezpieczeństwo

Posiadamy certyfikat Trusted SSL o najwyższym możliwym poziomie bezpieczeństwa dla instytucji finansowych. Realizujemy usługi w ramach outsourcingu usług bankowych w sposób zgodny z zaleceniami KNF oraz obowiązkami wynikającymi z prawa bankowego. Nasza infrastruktura teleinformatyczna jest ulokowana w 3 niezależnych data center w Polsce i jest zaprojektowana tak, aby zapewnić ciągłość działania (BCP), nawet w przypadku awarii wielu istotnych składników systemu, oraz jak najwyższą wydajność dla klientów realizujących duże kampanie.

Wydajność

Dla naszych klientów bardzo ważna jest wydajność oraz dostępność rozwiązań. Dlatego nasza Platforma Tide oferuje im: 10 000 000 wysyłanych SMS/godzinę, 500 000 spersonalizowanych VMS/godzinę, 100% raportów doręczeń, 1 500 CAPS (prób połączeń na sekundę), 50% wyższą dodzwanialność przy wykorzystaniu Rotacji numeracją, pulę ponad 200 tys. różnorodnych numerów komórkowych i stacjonarnych, inteligentne rozwiązania oparte o analizę ponad 500 000 000 zdarzeń telekomunikacyjnych w kwartale oraz działanie supportu 24/7/365.

Przyjazne warunki pracy

Tide Software działa w zgodzie z koncepcją „Drogi Toyoty”, co oznacza, że koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu naszych procesów. Nasza firma wierzy w znaczenie nauki i rozwoju, dlatego stale inwestujemy w poszerzanie kompetencji naszych pracowników. Już po raz drugi zostaliśmy uznani za „Solidnego Pracodawcę”, a 2/3 naszego zespołu pracuje u nas już ponad 3 lata. Potwierdza to nasze zaangażowanie w stworzenie motywującej i satysfakcjonującej atmosfery pracy. To właśnie ludzie od samego początku działalności byli i są największą wartością firmy.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz indywidualnego dobrania usług?

lub zeskanuj kod QR

Rozpoczynając rozmowę w komunikatorze WhatsApp zgadzasz się na kontakt ze strony Tide Software wybranym kanałem komunikacji w celu jednorazowego przedstawienia oferty TIDE. Pełna klauzula informacyjna znajduje się Tutaj.

Koncepcja Tide Software

Kierujemy się koncepcją „szczupłego przedsiębiorstwa”. Stawiamy na innowacyjność oraz na ludzi, co daje nam określony rezultat biznesowy. Całą organizację podporządkowujemy stworzeniu „zespołu marzeń” współpracującego między sobą, będącego i czującego się głównym właścicielem firmy.

Strategia firmy

Strategia Tide Software oparta jest na doświadczeniach, organizacji i sposobie myślenia zgodnych z „drogą Toyoty”, a nasz proces produkcyjny jest odzwierciedleniem „systemu produkcji Toyoty”. Jego fundamentem są stabilne i niezawodne procesy, w tym heijunka (zbalansowanie harmonogramów), a w jego centrum są ludzie i ciągła poprawa, co wynika z kaizen. Jest to więc z jednej strony produkcja rozwiązań odpowiadających na potrzeby klienta, z drugiej – szeroko zakrojone R&D, które zapewniają ich rozwój i ulepszanie. Naszą strategię realizujemy zgodnie z piramidą koncepcji „drogi Toyoty”:

Przyjazne warunki pracy
Ludzie i partnerzy
Proces
Ogólna koncepcja

Strategia produktu

Strategia produktu w Tide Software to nasze skupienie na doskonałości jakościowej, rozwoju, elastyczności i optymalizacji procesów w celu zapewnienia efektywności i zwiększenia wartości dla klienta.

1

Rozpoznanie procesów biznesowych klientów

2

Przygotowanie interfejsu graficznego uzytkownika

3

Budowa logiki biznesowej

4

Opracowanie elementów niskopoziomowych

1
4

Ludzie

W Tide Software wierzymy, że to nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Tworzymy inspirujące i sprzyjające środowisko pracy, które promuje rozwój osobisty i zawodowy. Stawiamy na budowanie zespołu, współpracę i wzajemne wsparcie. Nasza firma opiera się na zaufaniu, uczciwości i szacunku dla innych.

Balanced Scorecard

Wdrażając Balanced Scorecard w Tide Software monitorujemy postęp w realizacji strategii, uwzględniając 3 wymiary: klientów, procesy wewnętrzne (pracownicy) oraz wzrost i rozwój firmy (właściciele). Swoje działania koncentrujemy na długotrwałych celach firmy, które są klarowne dla całego zespołu i przekładają się na konkretne zadania i projekty. Dzięki temu, koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju, zwiększeniu satysfakcji naszych klientów, zaangażowaniu pracowników i innowacjach.

Innowacje i rozwój

Jesteśmy zmotywowani do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych produktów. Przykładamy dużą wagę do badań i rozwoju (R&D) oraz śledzenia najnowszych trendów technologicznych. Prowadzimy zaawansowane projekty oparte o algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne, które pozwalają naszym klientom osiągać przewagę konkurencyjną. Regularnie aktualizujemy nasze produkty, dodając nowe funkcjonalności i usprawnienia, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku. Udzielamy wsparcia 24/7 i zawsze służymy pomocą.

Cele firmy

Tide Software działa zgodnie z zasadą SMART, czyli cel ma być jasny i konkretny, określony w czasie, możliwy do zmierzenia, kluczowy dla firmy i stawiać jej duże wyzwanie. Dla realizacji strategicznych celów firmy, dla każdego obszaru wyznaczyliśmy wskaźniki krótko i długoterminowe oraz dodatkowe. Dotyczą one trzech kluczowych płaszczyzn: klientów, pracowników i właścicieli firmy. Ponadto ustaliliśmy warunki, jakie muszą być spełnione (w jakim czasie, przy jakich działaniach firmy i inwestycjach), aby te cele były realne do osiągnięcia. W ten sposób dążymy do satysfakcji klientów, pracowników i zwiększenia udziału firmy w rynku najlepszych dostawców usług telekomunikacyjnych.

Wiedza

Jesteśmy producentem oprogramowania, który nie tylko dostarcza naszym klientom software, ale również dzieli się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Stale poszerzamy swoje kompetencje i know-how. Prowadzimy wspólne działania z uczelniami. Naszym fundamentem i motorem działań są nasi ludzie, którzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach, otrzymują kolejne certyfikaty, biorą udział w konkursach czy konferencjach, a także stale zdobywają wiedzę bezpośrednio współpracując z naszymi klientami.

Strategiczne zasady organizacyjne Tide Software

Tide Software działa zgodnie ze strategicznymi zasadami, które są fundamentem naszej organizacji i realizacji naszej strategii. Zasady te są podzielone według piramidy koncepcji „drogi Toyoty” na 4 części:


Tide Software działa zgodnie ze strategicznymi zasadami, które są fundamentem naszej organizacji i realizacji naszej strategii. Zasady te są podzielone według piramidy koncepcji „drogi Toyoty” na 4 części:

Dalekosiężna koncepcja – Zasada nr 1

Opieramy decyzje na koncepcji dalekosiężnej, nawet kosztem krótkoterminowych korzyści. Mamy mocne poczucie celu dominujące nad wszelkimi krótkoterminowymi decyzjami. Pracujemy, rozwijamy się i ukierunkowujemy całą organizację ku wspólnemu celowi wykraczającemu poza zarabianie pieniędzy. Staramy się dać każdemu mocne poczucie miejsca w historii firmy i wsparcia we wzniesieniu jej na kolejny poziom. Wytwarzamy wartość dla klienta, co jest punktem odniesienia do oceny każdej funkcji firmy z uwagi na jej zdolność osiągnięcia tego punktu. Prowadzimy szerokie R&D.

Procesy – Zasada nr 2

Prowadzimy ciągły i płynny proces ujawniania problemów. Przeprojektowujemy procesy robocze w celu zapewnienia ich ciągłego przepływu generującego wartość dodaną. Staramy się likwidować miejsca nieoptymalnego wykorzystania czasu i zasobów (muda). Zbudowaliśmy szybki przepływ informacji o błędzie czy problemie (Andon) i powiązaliśmy ludzi w taki sposób, by informacja ujawniała się w momencie jego odkrycia wśród wszystkich zainteresowanych. W systemach motywacyjnych i ocenie zwracamy wyjątkową uwagę na problematykę ujawniania błędów i szybkiej o nich informacji.

Procesy – Zasada nr 3

Wykorzystujemy system „ciągnięcia”. To zapotrzebowanie i wymagania klienta inicjują proces produkcji. Produkujemy tylko to czego klient potrzebuje i tylko tyle ile potrzebuje. Zapotrzebowanie klienta inicjuje planowanie produkcji wstecz. Nie polegamy na komputerowych programach prognozowania produkcji (tylko nas wspomagają), lecz na bieżąco śledzimy potrzeby rynku (klientów) i na nie elastycznie reagujemy.

Procesy – Zasada nr 4

Wyrównujemy obciążenie pracą (heijunka). Likwidujemy przeciążenia i przestoje ludzi, zwiększając tym samym ich wydajność, zaangażowanie i zmniejszając awaryjność. Wyrównujemy cały cykl produkcyjny (nawet kosztem pojedynczych wydajnych elementów). Śledzimy strumienie wartości optymalizując czas i zasoby (muda).

Procesy – Zasada nr 5

Propagujemy kulturę przerywania danego procesu w celu wyjaśnienia problemu. Podstawą naszej oferty dla klienta jest jakość. Wykorzystujemy wszystkie nowoczesne sprawdzone metody zapewnienia jakości. W nasze procesy mamy wbudowane mechanizmy wykrywania błędów (Jidoka – technologia z rysem ludzkiej inteligencji). Opracowaliśmy procedury szybkiego usuwania problemów i stosowania środków zaradczych. Wpajamy w firmie koncepcję zatrzymywania czy spowalniania pracy po to, by od razu uzyskać jakość i zwiększyć długoterminową produktywność.

Procesy – Zasada nr 6

Stosujemy jak najwięcej standaryzowanych działań. Staramy się stosować wszędzie stabilne, powtarzalne metody, aby utrzymać przewidywalność procesów. Wychwytujemy skumulowaną wiedzę o procesie i standaryzujemy ją jako aktualnie najlepsze praktyki. Jednocześnie dajemy możliwości wykorzystania kreatywności każdemu pracownikowi, aby stale ulepszać te procesy (kaizen).

Procesy – Zasada nr 7

Stosujemy kontrolę „wizualną”. Często sprawdzamy, czy procesy przebiegają prawidłowo (nie polegamy tylko na automatyzacji) i wynikach z systemu czy „słupkach”. Prowadzimy kontrole krzyżowe (zamieniamy pracowników o podobnych kwalifikacjach, aby sprawdzili swoją pracę). Prowadzimy „sekcję cyklu produkcyjnego” – analizujemy cykl produkcyjny, co było dobrze, co można poprawić, a co było złe i wymaga gruntownej zmiany.

Procesy – Zasada nr 8

Stosujemy wyłącznie niezawodną, gruntownie przebadaną technologię służącą pracownikom. Technologia wspiera naszych pracowników, a nie ich zastępuje. Nowe technologie szeroko badamy w ramach R&D. Odrzucamy technologie niedostosowane do kultury organizacyjnej naszej firmy lub mogące zakłócić stabilność, niezawodność i przewidywalność systemu. Każdą najnowszą technologię, która może poprawić nasze procesy i po etapie R&D okazała się stabilna, natychmiast wdrażamy.

Ludzie i Partnerzy – Zasada nr 9

Wychowujemy liderów, rozumiejących i propagujących koncepcję naszej firmy. Wychowujemy własnych liderów, a nie zatrudniamy ich z zewnątrz. Lidera nie utożsamiamy z osobą mającą kwalifikacje zarządzania ludźmi. Liderem może być każdy, kto rozumie koncepcję firmy i pomaga w jej realizacji. Dobry lider rozumie w szczegółach codzienną pracę i jej odniesienie do strategii firmy.

Ludzie i Partnerzy – Zasada nr 10

Wykształcamy wyjątkowych ludzi realizujących założenia firmy. Cały czas mocno pracujemy nad rozpowszechnianiem kultury organizacyjnej firmy. Każda osoba, każdy zespół cały czas poszerza swoje kompetencje i wiedzę. To jest podstawa firmy Tide Software. Tworzymy zespoły, cały czas propagujemy „dream team”. Staramy się zmieniać zadania pracownikom, aby ich kompetencje rosły w wielu płaszczyznach i były coraz bardziej uniwersalne.

Ludzie i Partnerzy – Zasada nr 11

Szanujemy sieć naszych Partnerów i Dostawców, rzucając dając im coraz to nowe wyzwania i pomagając w doskonaleniu się. Nasi Partnerzy i Dostawcy są rozszerzeniem naszej firmy i tak ich traktujemy. Mobilizujemy Partnerów do stałego wzrostu i rozwoju, wyznaczając im ambitne cele.

Rozwiązywanie problemów – Zasada nr 12

Angażujemy się osobiście, aby zrozumieć istotę problemu (genchi genbutsu). Staramy się wszyscy (każdy pracownik włącznie z Zarządem) angażować osobiście w rozwiązanie problemu spotykając się i dyskutując, a nie teoretyzując na podstawie danych z ekranu komputera. Myślimy i mówimy na podstawie zweryfikowanych osobiście danych.

Rozwiązywanie problemów – Zasada nr 13

Decyzje podejmujemy rozważnie, w drodze konsensusu po starannym przeanalizowaniu wszystkich możliwości. Decyzje są szybko wdrażane (nemawashi). Analizujemy kilka rozwiązań wybierając najlepsze, zamiast podążać jedną ścieżką. Stosujemy nemawashi, czyli omawiamy problem ze wszystkimi zainteresowanymi, zbierając ich pomysły oraz uzyskując akceptację na dane rozwiązanie.

Rozwiązywanie problemów – Zasada nr 14

Staramy się być organizacją uczącą się, dzięki niestrudzonej refleksji (hansei) i ciągłej poprawie (kaizen). Nawet po zbudowaniu i weryfikacji danego procesu stale staramy się go analizować i poprawiać. Chronimy zasób wiedzy organizacji, dbając o stabilność zatrudnienia, zmniejszając do minimum rotację. Posługujemy się refleksją (hansei). Przy osiągnięciu kolejnych kamieni milowych prowadzimy „studium przypadku” określając wszystkie zalety i wady, co i jak się udało. Dzięki temu wdrażamy dobre praktyki. Stale uczymy się poprzez standaryzację najlepszych rozwiązań i praktyk

1
14

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz indywidualnego dobrania usług?

lub zeskanuj kod QR

Rozpoczynając rozmowę w komunikatorze WhatsApp zgadzasz się na kontakt ze strony Tide Software wybranym kanałem komunikacji w celu jednorazowego przedstawienia oferty TIDE. Pełna klauzula informacyjna znajduje się Tutaj.

Tide Software jest zarejestrowanym w UKE Operatorem Telekomunikacyjnym. Działamy zgodnie z przepisami oraz wytycznymi:

Obsługujemy ruch kierowany do abonentów wszystkich sieci telekomunikacyjnych w Polsce, w tym oczywiście do:

W związku ze świadczeniem usług w ramach outsoucingu czynności bankowych, działamy zgodnie z regulacjami:

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:

Mamy partnerskie relacje z:

Nagrody i wyróżnienia:

Chcesz z nami współpracować?

Potrzebujesz indywidualnego dobrania usług?

lub zeskanuj kod QR

Rozpoczynając rozmowę w komunikatorze WhatsApp zgadzasz się na kontakt ze strony Tide Software wybranym kanałem komunikacji w celu jednorazowego przedstawienia oferty TIDE. Pełna klauzula informacyjna znajduje się Tutaj.

Odpowiedzialność społeczna i wsparcie lokalnych społeczności

Tide Software stara się być firmą odpowiedzialną społecznie i wrażliwą na pomoc innym. Od lat chętnie angażuje się zarówno w akcje charytatywne, jak również wspiera młode pokolenie sportowców.

Poznaj koncepcję firmy Tide Software

Poznaj otoczenie biznesowe firmy Tide Software

Poznaj społeczną odpowiedzialność firmy Tide Software

Poznaj nas bliżej

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz

    Administratorem Danych Osobowych jest Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, a dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania, w tym przedstawienia oferty TIDE, a jeżeli wyrazisz na to zgodę w celach marketingowych [w przyszłości]. Przysługują Panu/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do PUODO. Więcej przeczytaj TUTAJ
    lub zadzwoń +48 222 927 901
    Zeskanuj QR kod i zadzwoń do nas!