Strona główna
Blog
Mobile ID: klucz do bezpiecznych i wygodnych transakcji bankowych
07 czerwca 2024

Mobile ID: klucz do bezpiecznych i wygodnych transakcji bankowych

Spis treści

W ostatnich latach znaczący wzrost liczby aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej. Osoby te regularnie, co najmniej raz w miesiącu, logują się do swoich kont online, a około 15 milionów z nich korzysta wyłącznie z bankowości mobilnej. Dynamika wzrostu liczby użytkowników aplikacji mobilnych również jest znacząca – w trzecim kwartale 2023 roku odnotowano wzrost o 3% w porównaniu do drugiego kwartału tegoż roku oraz aż 13% w stosunku do trzeciego kwartału 2022 roku[1].

W kontekście rosnącej popularności usług cyfrowych, bezpieczeństwo danych osobowych oraz transakcji online staje się kluczowym wyzwaniem zarówno dla firm, jak i dla użytkowników indywidualnych. W odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z ochroną danych, technologia Mobile ID zyskuje na popularności, oferując rozwiązanie, które zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę użytkowania.

Czym jest Mobile ID?

Mobile ID, znane również jako Mobile Identity lub tożsamość Mobilna, to zestaw narzędzi do weryfikacji i autoryzacji użytkownika w czasie rzeczywistym, obudowanych dodatkowymi atrybutami sieciowymi. Technologia ta bazuje na trzech kluczowych elementach:

  • Numer ICCID: Unikalny numer karty SIM.
  • Numer IMEI: Unikalny numer identyfikujący konkretne urządzenie mobilne.
  • Numer MSISDN: Unikalny numer telefonu abonenta sieci komórkowej.

Jak działa Mobile ID?

Operatorzy telekomunikacyjni posiadają szereg informacji o poszczególnych abonentach/użytkownikach końcowych, które mogą okazać się przydatne do zabezpieczenia procesów biznesowych innych usługodawców. Mogą również rejestrować zmiany wybranych atrybutów sieciowych, wynikające z operacji takich jak wymiana telefonu czy karty SIM. A następnie udostępniać te informacje (za zgodą użytkowników końcowych) poprzez API aplikacjom używanym przez klientów, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji internetowych.

Zalety Mobile ID

Dane pozyskiwane od operatorów telekomunikacyjnych eliminują ryzyko manipulacji na poziomie urządzenia użytkownika. Dzięki temu, technologia Mobile ID oferuje dodatkowy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do tradycyjnych metod weryfikacji, takich jak hasła czy kody OTP.

Mobile ID w Tide Software

W Tide Software Mobile ID stanowi integralną część naszej oferty i pozwala instytucjom bankowym, finansowym, jak i innym firmom na oferowanie bezpiecznych transakcji, dostępu do usług czy jeszcze większą ochronę danych osobowych.

1. Potwierdzenie numeru karty SIM

SIM change info to parametr, który dostarcza informacji o wymianie karty SIM użytkownika danego numeru telefonu w ciągu ostatnich 24 godzin. Aby przeprowadzić taką weryfikację, wymagana jest zgoda użytkownika numeru telefonu. Dane te są dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastowe reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Jak działa SIM change info? Gdy operator sieci komórkowej wykryje zmianę karty SIM przypisanej do konkretnego numeru telefonu, informacja ta jest rejestrowana. Banki i inne instytucje mogą wykorzystać te dane do weryfikacji, czy numer telefonu powiązany z daną usługą nadal jest używany przez uprawnionego użytkownika.

Informacja o zmianie karty SIM stanowi kluczowy element zabezpieczenia przed nieuprawnionymi działaniami oszustów. Oszuści często próbują przejąć kontrolę nad numerami telefonów, aby uzyskać dostęp do kont bankowych lub innych usług wymagających weryfikacji SMS-em. Dzięki SIM change info możliwe jest natychmiastowe zidentyfikowanie takich prób. Na przykład przed realizacją przelewów na wysokie kwoty banki mogą sprawdzić, czy karta SIM powiązana z numerem telefonu użytkownika nie była ostatnio wymieniana. Jeśli tak, może to być sygnał ostrzegawczy, że należy przeprowadzić dodatkową weryfikację. SIM change info może pomóc również w ocenie, czy konto jest zagrożone, jeśli zachowanie użytkownika odbiega od normy, na przykład dokonuje wielu transakcji w krótkim czasie lub loguje się z nietypowej lokalizacji.

2. Weryfikacja numeru telefonu

Number share to nowoczesna metoda potwierdzania tożsamości użytkownika, alternatywna dla tradycyjnego wpisywania jednorazowego kodu SMS. W tej  usłudze numer telefonu klienta jest przekazywany bezpośrednio od operatora telekomunikacyjnego do partnera, np. banku. Bank otrzymuje numer, z którego realizowana jest operacja i porównuje go z numerem zarejestrowanym przez klienta. Cały proces odbywa się automatycznie w tle, bez potrzeby aktywnego udziału użytkownika, co znacząco poprawia doświadczenie użytkownika i jednocześnie zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przed oszustwami. Metoda ta wymaga zgody użytkownika na przeprowadzenie weryfikacji. Aby skorzystać z funkcji numer  share, użytkownik musi być połączony z internetem przez dane komórkowe swojego operatora.

Podobnie działa rozwiązanie number verify. Jest to alternatywna metoda weryfikacji numeru telefonu, która również uzupełnia tradycyjne potwierdzenie za pomocą jednorazowego kodu SMS. Dzięki number verify użytkownik może potwierdzić wpisany przez siebie numer jednym kliknięciem, co upraszcza cały proces autoryzacji.

3. Weryfikacja użytkownika

Number recycle to rozwiązanie, które pomaga sprawdzić, czy numer telefonu jest przypisany do właściwego abonenta. Dostarcza informacje o tym, kiedy numer ostatnio zmienił właściciela. To ważne dla bezpieczeństwa, ponieważ pozwala firmom i użytkownikom upewnić się, że numer jest używany przez właściwą osobę. Jest to również ważne dla ochrony prywatności i zapobiega sytuacjom, w których nowi użytkownicy odbierają komunikaty przeznaczone dla wcześniejszych właścicieli numeru. Dostęp do tej informacji ma także znaczenie w kontekście biznesowym, umożliwiając dokładniejszą weryfikację tożsamości i poprawność danych, co jest kluczowe w procesach zawierania umów czy realizacji transakcji.

Number recycle sprawdzi się w sytuacjach takich jak weryfikacja, czy numer telefonu powiązany z kontem bankowym nie zmienił właściciela przed wysłaniem wrażliwych informacji, lub czy numer używany do uwierzytelniania w systemach bezpieczeństwa nadal znajduje się w rękach właściwej osoby.

Przyszłość Mobile ID

Technologia Mobile ID staje się perspektywicznym narzędziem zapewniającym zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę użytkowników. Rozwiązania takie jak SIM change info, number share, number verify oraz number recycle oferują nowoczesne metody weryfikacji i autoryzacji, które skutecznie chronią przed oszustwami. Dzięki bezpośredniej współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, technologie te eliminują ryzyko manipulacji i zwiększają bezpieczeństwo danych. Tide Software integruje te zaawansowane rozwiązania, dostarczając swoim klientom biznesowym najwyższy poziom ochrony i komfortu użytkowania w cyfrowym świecie.

Więcej o rozwiązaniach od Tide Software dla branży: bankowej, pożyczkowejwindykacyjnej.

Autor: Aleksandra Okuljar, B2B Content Marketing Specialist

[1] Raport NetB@nk za III kwartał 2023 roku, przygotowany przez Związek Banków Polskich