Strona główna
Blog
SMS-y do klientów – jak zadbać o ich zgodność z RODO?
08 maja 2024

SMS-y do klientów – jak zadbać o ich zgodność z RODO?

Spis treści

W dobie cyfrowej rewolucji i  gwałtownego rozwoju e-commerce umiejętne zarządzanie danymi osobowymi staje się niezbędne. Wprowadzając odpowiednie rozwiązania technologiczne, firmy minimalizują ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych, a także kształtują swój pozytywny wizerunek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Tide Software nie tylko dostosowuje się do rygorystycznych wymagań RODO, ale także oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak TideLoyalty. Dzięki temu, firmom zajmującym się marketingiem SMS łatwiej jest przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Spełnianie wymagań RODO – o czym trzeba pamiętać?

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych osób fizycznych (UuDO) z maja 2018 roku nakładają określone obowiązki na wszystkich przedsiębiorców i podmioty działające na terenie Unii Europejskiej. Muszą oni przestrzegać następujących podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

  • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – wymaga, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, a procesy były uczciwe i przejrzyste dla osób, których dane dotyczą. Klienci mają prawo wiedzieć, gdzie gromadzone są dane i na jakich zasadach.
  • Zasada ograniczenia celu – nakazuje, aby dane były zbierane w jasnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie były przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Zasada minimalizacji danych – wymaga, aby informacje na temat klientów były adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do osiągnięcia określonych celów przetwarzania.
  • Zasada ograniczenia przechowywania – nakłada, aby dane były przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
  • Zasada integralności i poufności – obejmuje środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych i zapewnienie im odpowiedniego bezpieczeństwa.

Zgodnie z prawem to administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących zasad przetwarzania danych. To wymaga od przedsiębiorców podjęcia adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych dostosowanych do ryzyka oraz zdolności wykazywania przestrzegania przepisów RODO. Dlatego tak samo ważne są procedury wewnętrzne, jak i współpraca z zaufanymi dostawcami rozwiązań zewnętrznych, dla których spełnianie wymogów prawnych i bezpieczeństwa jest priorytetem.

Mechanizmy szyfrowania, kontrole dostępu, monitorowanie działań, audyty bezpieczeństwa – to tylko niektóre z elementów, które są wdrożone, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu, czy ewentualnego wycieku informacji. Przestrzeganie wymogów RODO to dla Tide Software zarówno prawne, jak i etyczne zobowiązanie do zapewnienia użytkownikom naszych usług najwyższego poziomu ochrony ich prywatności. W końcu to z rozwiązań Tide Software korzysta 8 z 10 największych banków, 8 z 10 największych firm windykacyjnych w Polsce oraz topowe marki retail i e-commerce.

Jak dbać o RODO w masowej wysyłce SMS?

Przestrzeganie zasad unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz krajowych ustaw w przypadku masowej wysyłki SMS-ów to proces wymagający zaawansowanych narzędzi i systemów.  Dlatego Tide Software oferuje  innowacyjne rozwiązanie – TideLoyalty, które zostało stworzone z myślą o efektywnym przestrzeganiu zasad RODO w obszarze marketingu.

Ten kompleksowy system umożliwia skuteczne zbieranie dobrowolnych zgód marketingowych od klientów oraz prowadzenie zgodnej z RODO komunikacji. Jednym z kluczowych elementów tego narzędzia jest możliwość centralnego gromadzenia danych z różnych źródeł. To istotne, ponieważ ułatwia zarządzanie zgodami, a także pozwala na spójne i zintegrowane podejście do przechowywania informacji.

Narzędzie TideLoyalty wyróżnia się także funkcjonalnością umożliwiającą przenoszenie zgód z tradycyjnych formularzy papierowych do wygodnej platformy online. Dodatkowo, skany dokumentów związanych z danymi klientów są przechowywane w jednym bezpiecznym miejscu, czyli na Platformie Tide. Zwiększa to  przejrzystość i łatwość dostępu do dokumentacji oraz pozwala przesyłać lub wycofać dane w pełni kontrolowany sposób.

System TidePlatform umożliwia bieżące zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, dzięki czemu administrator ma pełną kontrolę nad danymi. Dzięki temu mogą oni efektywnie dostosowywać poziomy dostępu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką firmy. To również korzyści dla klientów, którzy są na bieżąco informowani, na jakich zasadach mogą otrzymywać wiadomości SMS.

Zalety komunikacji marketingowej zgodnej z RODO

Dbanie o zgodność komunikacji z przepisami RODO nie tylko chroni firmy przed sankcjami prawnymi, ale także przyczynia się do budowania wysokiej reputacji. Firma, która podejmuje kroki w celu ochrony danych osobowych klientów, zdobywa ich zaufanie i buduje pozytywny wizerunek. Dodatkowo, skrupulatne przestrzeganie przepisów ogranicza ryzyko finansowe związane z potencjalnymi karami za wyciek danych, co przekłada się na stabilność finansową przedsiębiorstwa.

Przestrzeganie zasad RODO należy rozpatrywać więc w ramach strategicznej decyzji, która przynosi wymierne korzyści dla firmy, która m.in. prowadzi kampanie marketingowe, wysyła newslettery SMS  lub inne komunikaty w formie wiadomości tekstowej. Stosując innowacyjne rozwiązania do komunikacji biznesowej, możesz skutecznie łączyć efektywne działania marketingowe z poszanowaniem prywatności swoich klientów.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat TideLoyalty