20 kwietnia 2018

RODO w FinTech

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zorganizował warsztaty dot. wdrożenia RODO. Porad eksperckich udzielał Tide Software i kancelarie prawne.

Spis treści

Warsztaty RODO dla członków PZIP

12. kwietnia w siedzibie PZIP odbył się warsztat dla członków organizacji. Uczestnicy rynku pożyczkowego i afiliacyjnego wymienili się doświadczeniami na temat praktycznych aspektów zmian w ochronie danych osobowych. Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące wdrożenia RODO.

RODO jest trudniejsze dla firm pożyczkowych

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych jest organizacją zrzeszającą większość rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce. Instytucje te w wielu przypadkach (np. zbierania skanów dowodów osobistych) nie mają tak utorowanej prawnie drogi, jak banki. Zbierają dane wrażliwe dotyczące dochodów i podejmują czasem decyzje w sposób w pełni zautomatyzowany, rozpatrując wnioski pożyczkowe. Czynności te podlegają zapisom RODO.

Najczęstsze wątpliwości

W spotkaniu wzięło udział przeszło 20 osób. Każdy mógł zgłosić wcześniej pytania. Prócz treści zgód omawiano praktyczne pomysły na spełnienie obowiązku informacyjnego. Wątpliwości budzi profilowanie i decyzje podjęte w sposób zautomatyzowany, a także treści umów powierzenia danych osobowych.

Technologia pomaga w postępowaniu zgodnie z RODO

Przedstawiciel Tide Software podzielił się doświadczeniami zdobytymi z użytkownikami platformy Tide Software do masowej komunikacji, m.in. jak umożliwiać osobie fizycznej samodzielne cofnięcie zgód lub aktualizację danych, jak zbierać dane osobowe i zgody na działania marketingowe przez kanał SMS. Okazuje się, że system informatyczny do masowej komunikacji warto wykorzystać do sprostania wymogom RODO.