29 listopada 2017

Relacje z dłużnikiem

Podczas II edycji konferencji „Zarządzanie relacjami z klientami opóźniającymi płatności”, 29 listopada 2017, eksperci z Tide Software omówili najistotniejsze kwestie dotyczące efektywnej komunikacji w obszarze windykacji.

Spis treści

Trendy w windykacji

Własne doświadczenia ekspertów z Tide Software dotyczące obsługi klienta oraz raporty Deloitte, Harvard Business Review i Microsoft pozwoliły przedstawić przewidywania dotyczące najbliższej przyszłości komunikacji z dłużnikami. Zdaniem prelegentów kluczowe będzie stosowanie kontaktu wielokanałowego, integracja wielu narzędzi komunikacji i możliwość łatwego zmieniania kanałów przez klienta w zależności od okoliczności.

Omnichannel w windykacji

Obecnie działy odpowiedzialne za obsługę i kontakt z klientem dążą do tego, aby mieć ponad 10 różnych kanałów komunikacji. Nadal wiodącym sposobem komunikacji jest kontakt telefoniczny z konsultantem. Z roku na rok na znaczeniu zyskują kanały zdigitalizowane. Stanowią one uzupełnienie kontaktu z żywym człowiekiem. Badania pokazują, że statystyczny klient korzysta z około 4. różnych kanałów komunikacji.

Narzędzia komuniakcji

Podczas konferencji eksperci z Tide Software pokazali możliwości takich kanałów komunikacji jak: SMS, email, VMS, videochat, rozmowa telefoniczna i IVR. Omówili ich charakterystyki, najnowsze możliwości łączenia ich ze sobą w ramach rozwiązań omnichannel oraz zaprezentowali wskaźniki skuteczności dotarcia z przekazem do końcowego odbiorcy.