15 listopada 2017

Samoregulacja w reklamie

Tide Software na zaproszenie PRCH wziął udział w obradach Okrągłego Stołu dla samoregulacji w obszarze komunikacji marketingowej w kraju.

Spis treści

Inicjatywa Rady Reklamy

Misją Rady Reklamy jest dbanie o uczciwy i zgodny z Kodeksem Etyki Reklamy przekaz. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest jednym z pionierów samoregulacji w Polsce. Z tego powodu Rada zainicjowała dyskusję między branżową na temat etyki w reklamie i samoregulacji w tym obszarze.

Zaproszenie od PRCH

Tide Software, jako członek Polskiej Rady Centrów Handlowych i dostawca rozwiązań wspierających działania marketingowe, otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w obradach Okrągłego Stołu dla samoregulacji w obszarze komunikacji marketingowej.

Praktyczne wskazówki

Rocznie przez usługę TideEmail wysyłane jest średnio 1 mld wiadomości email, a przez usługę TideMobile 0,5 mld wiadomości SMS. Generują też do 0,4 mld połączeń głosowych. Na podstawie tak dużej próby Tide Software może określić standardy działań marketingowych przez takie kanały, jak SMS, email czy głos, wskazać dobre praktyki i zidentyfikować błędy.

Ramy czasowe

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest członkiem EASA Alliance – stowarzyszenia organizacji samoregulacyjnych, od 2006 roku. System dla branży reklamowej działa od przeszło 10 lat. Projekt wprowadzenia samoregulacji w reklamie dla różnych branż ruszył w październiku 2017 roku.