09 maja 2018

Śniadanie z Tide Software

15 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie „Wdrożenie w sieciach i centrach handlowych nowego prawa unijnego o ochronie danych osobowych” organizowane przez Retail & e-Commerce Institute. Partnerami merytorycznymi wydarzenia były firmy Tide Software i iSecure.

Spis treści

Rozporządzenie UE teoria i praktyka

Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych i ich swobodnego przepływu. Zaczął biec czas na wejście w życie rewolucyjnych zmian, które zniosą w całości obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych.

Sieci i centra handlowe prowadzące sprzedaż tradycyjną, jak i internetową zmuszone są dostosować treść zgód klientów na przetwarzanie danych osobowych i uzyskać nowe pozwolenia od wszystkich osób fizycznych, których dane posiadają przed wejściem rozporządzenia w życie, tj. do 25 maja 2018 roku. Inaczej narażają się na kary do 20 000 000 EUR, bądź do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Czas na działanie

Celem szkolenia było zapoznanie się z treścią rozporządzenia w części istotnej dla sieci i centrów handlowych oraz pomoc w zaplanowaniu prac wdrożeniowych nowego prawa. Firma iSecure omówiła zagadnienia prawne, korzystając z doświadczenia, jako audytor, doradca i szkoleniowiec. Tide Software przygotował szereg praktycznych porad w zakresie dostosowania posiadanych danych o klientach do nowego prawa z wykorzystaniem: masowej wysyłki email, SMS, głosu, interaktywnych formularzy i ankiet. Pokazał też przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa danych osobowych. Na przykładzie usług Tide zaprezentowano też, jakie nowe wymogi stoją przez systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe i jak usługi Tide zabezpieczają prawa osób fizycznych (prawo do bycia zapomnianym, prawo do kontroli przetwarza danych, prawo do przeniesienia danych, sprzeciwu, itd.)

W rezultacie uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak podejść do zmian od strony teoretycznej i praktycznej.

Smacznie i na temat jeszcze raz

Szkolenie odbyło się w formie śniadania w cukierni Batida w Warszawie. Pyszna kawa, smaczne przekąski i wspaniały networking oraz tematyka szkolenia sprawiły, iż organizator planuje powtórzyć szkolenie w niedalekiej przyszłości.