Strona główna
Blog
Jak masowa wysyłka SMS pomaga w bankowości mobilnej?
21 czerwca 2024

Jak masowa wysyłka SMS pomaga w bankowości mobilnej?

Spis treści

Masowa wysyłka SMS stała się nieodłącznym narzędziem wsparcia dla sektora bankowości mobilnej. Zaawansowane rozwiązania komunikacji biznesowej umożliwiają instytucjom finansowym bardziej efektywne świadczenie usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności. Automatyczne wiadomości umożliwiają się m.in. autoryzację transakcji, monitoring należności czy działania marketingowe.

Tide Software jest największym w Polsce dostawcą kompleksowych rozwiązań do komunikacji biznesowej. Dostarczany również wysokiej jakości narzędzia wspierające bankowość elektroniczną, zapewniając najwyższe standardów bezpieczeństwa. Z naszym rozwiązań korzysta 8 z 10 największych banków oraz 8 z 10 największych firm windykacyjnych w Polsce, a także firmy pożyczkowe i ubezpieczeniowe.

Bezpieczeństwo komunikacji SMS w bankowości mobilnej

W przypadku bankowości mobilnej bezpieczeństwo komunikacji SMS odgrywa kluczową rolę. Tide Software realizuje  innowacyjne podejście do tego zagadnienia za pomocą systemu antyfraudowego i antyspoofingowego, znanego jako TideProtect. Ten system skutecznie chroni komunikację głosową oraz SMS poprzez monitorowanie i weryfikację domen używanych w wiadomościach, kontrolę nadpisów oraz konfigurację numerów telefonicznych.

Dzięki temu użytkownikom oferowana jest nie tylko wygoda, ale również pełne bezpieczeństwo transakcji i komunikacji. Świadczenie usług SMS w ramach outsourcingu czynności bankowych oznacza również, że spełniamy surowe wymagania stawiane przez banki, instytucje finansowe: UODO, UKE, EBA czy KNF.

Zadania SMS-ów w bankowości mobilnej

Masowa wysyłka SMS w bankowości mobilnej to wszechstronne narzędzie, które skutecznie pełni różnorodne zadania – od autoryzacji transakcji, przez monitorowanie stanu konta, aż po informowanie o bieżących działaniach na rachunku i opłatach. Każda z tych funkcji przynosi korzyści zarówno klientom, jak i samym instytucjom finansowym.

Autoryzacja

SMS-y są powszechnie stosowane jako bezpieczna metoda autoryzacji. Potwierdzając zawarcie umowy, dokonanie przelewu lub zleconej dyspozycji, generowane są jednorazowe kody dedykowane konkretnej operacji. To z kolei gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale także jednoznaczność przeprowadzanych transakcji. Otrzymywane wiadomości tekstowe stanowią swoisty podpis cyfrowy, potwierdzający zgodność z wykonanymi operacjami.

W przypadku próby nieautoryzowanego dostępu i złamania hasła, konieczność posiadania fizycznego dostępu do urządzenia mobilnego dodatkowo zabezpiecza użytkownika przed niepowołanym użyciem jego danych. Stanowi to solidną barierę dla potencjalnych prób nadużycia, podnosząc poziom ochrony i wzmacniając zaufanie klientów do systemu autoryzacji SMS.

Monitoring

Komunikaty SMS informujące o przekroczeniu salda, terminie spłaty raty kredytu czy transakcji powyżej określonej kwoty to skuteczny sposób na umożliwienie klientom bieżącego nadzoru nad swoimi finansami. Nowoczesna usługa powiadomień SMS, oparta na indywidualnych preferencjach klienta, pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w stanie konta czy nadchodzące płatności.

Dodatkowo możliwość dostosowania częstotliwości i rodzaju powiadomień pozwala klientom na spersonalizowanie otrzymywanych komunikatów. Zwiększa to efektywność monitorowania finansów i angażuje klienta w bardzie aktywne zarządzanie swoimi finansami.

Informacja o bieżących działaniach

Otrzymywanie SMS-ów informujących o bieżących działaniach, takich jak logowanie, potwierdzanie tożsamości czy dokonywanie przelewów, staje się coraz bardziej popularne. Ten trend wpisuje się w dążenie do ułatwienia korzystania z usług bankowych, eliminując konieczność manualnego sprawdzania historii transakcji czy logowania się do aplikacji.

Wiadomości tekstowe pełnią rolę nie tylko informacyjną, lecz także stanowią dodatkową formę weryfikacji działań. Użytkownik może być informowany np, o limicie kredytowym, lokacie, zaakceptowanym wniosku czy wydaniu nowej karty płatniczej. W zależności od banku taką usługę można włączyć samodzielnie lub jest automatycznie przypisana do usługi.

Uwierzytelnienie

Potwierdzenia tożsamości za pomocą wiadomości SMS stanowią kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa. Dedykowane kody wysyłane w odpowiedzi na żądania uwierzytelniające, zapewniają klientom dodatkową pewność, że ich dane są odpowiednio chronione.

Uwierzytelnianie poprzez SMS na telefon wprowadza warstwę zabezpieczeń, która utrudnia znacznie dostęp niepowołanym osobom. To element, który jest szczególnie ceniony w kontekście bankowości internetowej, gdzie wygoda i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze.

Marketing

Ostatnim, lecz równie istotnym aspektem wykorzystania SMS-ów w bankowości mobilnej jest marketing. Banki mogą efektywnie komunikować się z klientami, dostarczając informacje o ofercie, np. nowych produktach, promocjach, czy zbliżających się wydarzeniach.

Ta bezpośrednia forma komunikacji pozwala na skuteczne docieranie do klientów, budowanie lojalności oraz informowanie ich o korzyściach związanych z korzystaniem z oferowanych usług. To z kolei przyczynia się do tworzenia pozytywnego wizerunku instytucji finansowej i zacieśniania relacji z otoczeniem.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat masowej wysyłki SMS i oferty dla banków.