time icon
time icon
time icon
 

Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia na rynek innowacji procesowej – TIDE BRAIN.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie i wdrożenie na rynek 1 innowacji procesowej (w skali nieznanej i niestosowanej dotychczas) w postaci rozwiązania bioinformatycznego Tide Brain z wykorzystaniem nowych algorytmów i sieci neuronowych sztucznej inteligencji w okresie do grudnia 2021 roku.

Zakres prac:

Prace badawcze w celu:

  • Budowy i oceny ośmiu neuromorficznych modeli komputerowych konstrukcji sieci neuronowych
  • Budowy i oceny czterech nowych algorytmów (funkcji) sztucznej inteligencji
  • Budowy i oceny mózgu wirtualnego
  • Budowy i oceny wielomózgu wirtualnego

Prace rozwojowe w celu:

  • Budowy prototypu rozwiązania wielomózgu wraz z algorytmami i modelami sieci neuronowych i przetestowanie na big data zdarzeń komunikacyjnych

 

Efekty projektu:

  • Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez wejście na 1 nowy rynek,
  • Wdrożenie do działalności nowych rozwiązań technologicznych,
  • Wzrost innowacyjności firmy poprzez opracowanie innowacji procesowej,
  • Uzyskanie 1 prawa rejestracji na wzór przemysłowy,
  • Umocnienie pozycji lidera na rynku dzięki wdrożeniu 1 nowej usługi (Centrum obliczeniowe Tide Brain) oraz 1 ulepszonego procesu produkcji (Mechanizm GUI).

Wartość dofinansowania: 2 443 432,06 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.