• WhatsApp Business API


  Nowe rozwiązanie do komunikacji mobilnej dla firm w naszej ofercie

  Dowiedz się więcej
 • 1

Strategia firmy

Nasza misja reprezentuje koncepcję „szczupłego przedsiębiorstwa” Toyoty. Nasze motto pokazuje jakie wartości najbardziej cenimy, co jest dla nas najważniejsze i stanowi o osiągnięciu sukcesu. Strategia TideSoftware.pl oparta jest na doświadczeniach, organizacji i sposobie myślenia zgodnych z „drogą Toyoty”. Traktujemy ją jak własny organizm zbudowany w oparciu o DNA z dwiema nićmi:

 •  Koncepcja firmy – „droga Toyoty”
 • Produkcja – „system produkcji Toyoty”

Koncepcja ”Drogi Toyoty”

Nasza koncepcja to realizacja firmy w sposób innowacyjny na rynku. Stawiamy na ludzi, a to daje nam określony rezultat biznesowy. Całą organizację podporządkowujemy stworzeniu „zespołu marzeń” współpracującego między sobą, będącego (i czującego się) głównym „właścicielem” firmy. Chcemy być firmą znaną na całym świecie ze swojej innowacyjności, niecodziennego podejścia do biznesu, czerpiącą z tego największą energię. Chcemy być przedsiębiorstwem, w którym każdy chciałby pracować. W konsekwencji tworząc „zespół marzeń”, stale poszerzając wiedzę i kompetencje (kaizen) oraz dzięki szerokiemu R&D staniemy się wysoko produktywnym zespołem wytwarzającym niezawodne i trafione rozwiązania.


Piramida pokazująca koncepcję drogi toyoty, procesy, ludzie i partnerzy, rozwiązywanie problemów, nowoczesna organizacja

Dlaczego akurat Toyota?

Po II Wojnie Światowej rynek japoński był małym rynkiem dla branży motoryzacyjnej, a Toyota była małą firmą, w przeciwieństwie do korporacji takich jak GM czy Ford wykorzystujących masową produkcję i ekonomię skali. My również nie chcemy być korporacją produkującą w masowy sposób kilka rozwiązań, a raczej firmą dynamicznie i elastycznie dopasowującą się do potrzeb Klienta i rynku. Toyota musiała produkować rozmaite pojazdy przy wykorzystaniu tych samych linii produkcyjnych, co także pasuje do koncepcji TideSoftware.pl, gdzie produkujemy oprogramowanie spełniające w krótkim czasie i przy wykorzystaniu tych samych zespołów ludzkich wymogi różnorodnych przedsiębiorstw. Nasz cykl produkcyjny liczony jest w kilku tygodniach, a nie w wielu miesiącach czy nawet latach. W Toyocie szybko odkryto, że skracając czas realizacji zlecenia i utrzymując elastyczność uzyskuje się w istocie wyższą jakość, zwiększa się zadowolenie Klienta i produktywność firmy oraz skuteczniej alokuje zasoby. Dodatkowo ważna jest kultura organizacyjna oparta na ludziach i stałym zwiększaniu kompetencji. Wyznawane przez Toyotę wartości okazały się być zgodne z naszymi.

Wyzwania i długoterminowe plany

Rzucamy wyzwanie rynkowi IT tworząc innowacyjne rozwiązania do zarządzania biznesem poprzez merytoryczne i techniczne wsparcie organizacji procesów biznesowych. Począwszy od technologii, strategii, po sprzedaż i wdrożenia „podejmujemy rękawicę” podchodząc do zagadnienia w sposób niecodzienny. Nasze działania zaplanowane są na wiele lat na przód i nie skupiają się na spektakularnym, krótkoterminowym zysku.

plany długoterminowe, rozwój oprogramowania, innowacyjne rozwiązania informatyczne, nowoczesne oprogramowania, zwiększenie wydajności

Nasze plany podzieliliśmy na trzy kluczowe etapy:

 • Etap I – Komplementarność – Produkujemy rozwiązania wspierające merytorycznie i technicznie (funkcjonalnie) zarządzanie i automatyzację procesów biznesowych. Jesteśmy komplementarni z systemami ERP. Skupiamy się na tych procesach, które nie są przez rozwiązania ERP wspierane w ogóle lub wsparcie jest nieoptymalne. Tworzymy także solidny i wydajny fundament. Jesteśmy dostawcą wiedzy ubranej w system IT, a nie na odwrót.
 • Etap II – Duplikacja – Posiadając olbrzymią wiedzę, doświadczenia i solidną platformę wraz z obsługiwanymi wieloma procesami rozszerzamy naszą ofertę o elementy istniejące już w innych systemach, w tym szczególnie w systemach ERP. Jednocześnie rozpoczynamy prace nad zaawansowanymi elementami jak sztuczna inteligencja. Oczywiście dalej systematycznie pracujemy nad rozwojem systemu (wydajność, jakość, nowe elementy).
 • Etap III – ERP – Mając w ofercie większość procesów biznesowych mamy zarazem innowacyjne rozwiązanie, którego fundamentem nie jest modułowy, zintegrowany system ERP (klasyczne myślenie – rozwiązania dotychczasowe), a uniwersalna i elastyczna platforma integrująca różne systemy i budująca dowolne procesy biznesowe. Ten etap podkreśla nasz cel długoterminowy. W między czasie będziemy badać aktywnie zmiany na rynku i wprowadzać do planu odpowiednie zmiany.

Kaizen - Organizacja ”ucząca się”

Jesteśmy firmą stale poszerzającą swoje kompetencje i know-how. Naszym fundamentem i motorem działań są nasi ludzie, którzy systematycznie zwiększają swoją wiedzę poprzez cykliczne szkolenia, zdobywanie kolejnych certyfikatów, udział w konkursach czy konferencjach, a także a może przede wszystkim stale bezpośrednio współpracując z naszymi Klientami. Zmniejszamy do minimum współczynnik rotacji ludzi co zwiększa poziom doświadczeń naszego zespołu. Dodatkowo naszą wiedzę kumulujemy w bazie wiedzy oraz społecznościach, w których aktywnie uczestniczymy. W strategię mamy wpisane „kaizen” – stałe doskonalenie. Jesteśmy stanowczym przeciwnikiem hasła że „lepsze jest wrogiem dobrego”. Często, działające już rozwiązania i procesy, badamy ponownie czy nie da się ich zrobić lepiej, korzystając tu np. z naszych szeroko zakrojonych działań R&D. Prowadzimy wspólne działania z uczelniami. Systematycznie pracujemy nad optymalizacją procesów naszej firmy, a że kluczowym naszym produktem są rozwiązania IT usprawniające procesy biznesowe, staliśmy się sami dla siebie pierwszym Klientem.

Genchi genbutsu - rozwiązać problem u źródła

Każdy problem analizujemy dogłębnie w miejscu jego powstania. Czas poświęcony na dokładne zbadanie przyczyn, czasem wręcz z fizyczną obecnością w miejscu powstania problemu, zwraca się nam z nadwyżką. Dokładając do tego szybkie kolportowanie informacji do całego zespołu, znacząco zmniejszamy ryzyko powtórzenia się tego błędu. Tworzymy do tego olbrzymią bazę wiedzy dystrybuowaną zarówno wewnętrznie jak i naszym Klientom oraz Partnerom.

Produkcja - „system produkcji Toyoty”

System produkcji Toyoty jest konsekwencją strategii – koncepcji „drogi Toyoty”. W rezultacie zapewnia realizację naszej misji i strategii. Najważniejsze płaszczyzny po jakich się poruszamy to:

 • Produkcja
 • Rozwój i R&D
 • Współpraca z Partnerami i Dostawcami

  „Dom systemu produkcji Toyoty”

Produkcja koncepcyjnie układa się w schemat odwzorowany na przykładzie domu, gdzie w centrum znajdują się nasi ludzie i ciągła poprawa, fundamentem są stabilne i niezawodne procesy w tym heijunka (zbalansowanie harmonogramów). Każdy element schematu jest sam w sobie niezmiernie ważny, ale jeszcze ważniejsze jest to jak elementy nawzajem się wzmacniają.

zarządzanie produkcją, schemat domu produkcji, ciągła poprawa, nowoczesna organizacja

Dwa tory produkcji: Klient i R&D

szczupła produkcja, wydajność, nowoczesne procesy biznesowe

W rzeczywistości mamy niejako dwa tory produkcji. Pierwszy to cały system „szczupłej” produkcji na potrzeby Klienta, drugi zaś to szeroko zakrojone R&D. Dlaczego akurat tak? Oczywiście znowu wynika to z głównej zasady - Kaizen, to co jest dziś dobre jutro będzie przestarzałe, niewydajne i nieekonomiczne. Stąd od początku kładziemy odpowiedni nacisk na R&D.

14 strategicznych zasad

Nasza firma działa stosując 14 kluczowych zasad organizacyjnych, realizujących strategię. Zasady te podzieliliśmy zgodnie z piramidą koncepcji drogi Toyoty na 4 części:

 • Dalekosiężna koncepcja – fundament piramidy
 • Procesy – odpowiednie procesy prowadzące do odpowiednich wyników
 • Ludzie i Partnerzy - wzbogacanie organizacji z troską o rozwój własnych ludzi i Partnerów.
 • Rozwiązywanie problemów – stałe rozwiązywanie problemów jako siła napędowa uczenia się organizacji.

Dalekosiężna koncepcja

 • Zasada nr 1 – Opieramy decyzje na koncepcji dalekosiężnej, nawet kosztem krótkoterminowych korzyści.
  • Mamy mocne poczucie celu dominujące nad wszelkimi krótkoterminowymi decyzjami. Pracujemy, rozwijamy się i ukierunkowujemy całą organizację ku wspólnemu celowi wykraczającemu poza zarabianie pieniędzy. Staramy się dać każdemu mocne poczucie miejsca w historii firmy i wsparcia we wzniesieniu jej na kolejny poziom.
  • Wytwarzamy wartość dla Klienta co jest punktem odniesienia do oceny każdej funkcji firmy z uwagi na jej zdolność osiągnięcia tego punktu.
  • Prowadzimy szerokie R&D.

Procesy

 • Zasada nr 2 – Prowadzimy ciągły i płynny proces ujawniania problemów
  • Przeprojektowujemy procesy robocze w celu zapewnienia ich ciągłego przepływu generującego wartość dodaną. Staramy się likwidować miejsca nieoptymalnego wykorzystania czasu i zasobów (muda).
  • Zbudowaliśmy szybki przepływ informacji o błędzie czy problemie (Andon) i powiązaliśmy ludzi w taki sposób by informacja ujawniała się w momencie jego odkrycia wśród wszystkich zainteresowanych.
  • W systemach motywacyjnych i ocenie, zwracamy wyjątkową uwagę na problematykę ujawniania błędów i szybkiej o nich informacji.
 • Zasada nr 3 – Wykorzystujemy system „ciągnienia”
  • To zapotrzebowanie i wymagania Klienta inicjują proces produkcji. Produkujemy tylko to czego Klient potrzebuje i tylko tyle ile potrzebuje. Zapotrzebowanie Klienta inicjuje planowanie produkcji wstecz.
  • Nie polegamy na komputerowych programach prognozowania produkcji (tylko nas wspomagają), lecz na bieżąco śledzimy potrzeby rynku (Klientów) i na nie elastycznie reagujemy.
 • Zasada nr 4 – Wyrównujemy obciążenie pracą (heijunka)
  • Likwidujemy przeciążenia i przestoje ludzi, zwiększając tym samym ich wydajność, zaangażowanie i zmniejszając awaryjność.
  • Wyrównujemy cały cykl produkcyjny (nawet kosztem pojedynczych wydajnych elementów). Śledzimy strumienie wartości optymalizując muda.
 • Zasada nr 5 – Propagujemy kulturę przerywania danego procesu w celu wyjaśnienia problemu
  • Podstawą naszej oferty dla Klienta jest jakość.
  • Wykorzystujemy wszystkie nowoczesne sprawdzone metody zapewnienia jakości.
  • W nasze procesy mamy wbudowane mechanizmy wykrywania błędów (Jidoka – technologia z rysem ludzkiej inteligencji).
  • Opracowaliśmy procedury szybkiego usuwania problemów i stosowania środków zaradczych.
  • Wpajamy w firmie koncepcję zatrzymywania czy spowalniania pracy po to by od razu uzyskać jakość i zwiększyć długoterminową produktywność.
 • Zasada nr 6 – Stosujemy jak najwięcej standardowych działań
  • Staramy się stosować wszędzie stabilne, powtarzalne metody aby utrzymać przewidywalność procesów.
  • Wychwytujemy skumulowaną wiedzę o procesie i standaryzujemy ją jako aktualnie najlepsze praktyki. Jednocześnie dajemy możliwość kreatywności każdemu pracownikowi aby stale ulepszać te procesy (kaizen).
 • Zasada nr 7 – Stosujemy kontrolę „wizualną”
  • Często sprawdzamy czy procesy przebiegają prawidłowo (nie polegamy tylko na automatyzacji) i wynikach z systemu czy „słupkach”.
  • Prowadzimy kontrole krzyżowe (zamieniamy pracowników o podobnych kwalifikacjach aby sprawdzili swoją pracę).
  • Prowadzimy „sekcję cyklu produkcyjnego” – analizujemy cykl produkcyjny, co było dobrze, co można poprawić, a co było złe i wymaga gruntownej zmiany.
 • Zasada nr 8 – Stosujemy wyłącznie niezawodną, gruntownie przebadaną technologię służącą pracownikom
  • Technologia wspiera naszych pracowników a nie ich zastępuje.
  • Nowe technologie szeroko badamy w ramach R&D
  • Odrzucamy technologie niedostosowane do kultury organizacyjnej naszej firmy lub mogące zakłócić stabilność, niezawodność i przewidywalność systemu.
  • Każdą najnowszą technologię, która może poprawić nasze procesy i po etapie R&D okazała się stabilna, natychmiast wdrażamy.

Ludzie i Partnerzy

 • Zasada nr 9 – Wychowujemy liderów, rozumiejących i propagujących koncepcję naszej firmy.
  • Wychowujemy własnych liderów a nie zatrudniamy ich z zewnątrz
  • Lidera nie utożsamiamy z osobą mającą kwalifikacje zarządzania ludźmi. Liderem może być każdy kto rozumie koncepcję firmy i pomaga w jej realizacji.
  • Dobry lider rozumie w szczegółach codzienną pracę i jej odniesienie do strategii firmy.
 • Zasada nr 10 – Wykształcamy wyjątkowych ludzi realizujących założenia firmy
  • Cały czas mocno pracujemy nad rozpowszechnianiem kultury organizacyjnej firmy.
  • Każda osoba, każdy zespół cały czas poszerza swoje kompetencje i wiedzę. To jest podstawa TideSoftware.pl.
  • Tworzymy zespoły, cały czas propagujemy „dream team”.
  • Staramy się zmieniać zadania pracownikom aby ich kompetencje rosły w wielu płaszczyznach i były coraz bardziej uniwersalne.
 • Zasada nr 11 – Szanujemy sieć naszych Partnerów i Dostawców, rzucając im coraz to nowe wyzwania i pomagając w doskonaleniu się.
  • Nasi Partnerzy i Dostawcy są rozszerzeniem naszej firmy i tak ich traktujemy.
  • Mobilizujemy Partnerów do stałego wzrostu i rozwoju, wyznaczając im ambitne cele.

Rozwiązywanie problemów

 • Zasada nr 12 – Angażujemy się osobiście aby zrozumieć istotę problemu (genchi genbutsu)
  • Staramy się wszyscy (każdy pracownik włącznie z Zarządem) angażować osobiście w rozwiązanie problemu spotykając się i dyskutując, a nie teoretyzując na podstawie danych z ekranu komputera.
  • Myślimy i mówimy na podstawie zweryfikowanych osobiście danych.
 • Zasada nr 13 – Decyzje podejmujemy rozważnie, w drodze konsensusu po starannym przeanalizowaniu wszystkich możliwości. Decyzje są szybko wdrażane (nemawashi)
  • Analizujemy kilka rozwiązań wybierając najlepsze, zamiast podążać jedną ścieżką.
  • Stosujemy nemawashi, czyli omawiamy problem ze wszystkimi zainteresowanymi, zbierając ich pomysły oraz uzyskując akceptację na dane rozwiązanie.
 • Zasada nr 14 – Staramy się być organizacją uczącą się, dzięki niestrudzonej refleksji (hansei) i ciągłej poprawie (kaizen)
  • Nawet po zbudowaniu i weryfikacji danego procesu stale staramy się go analizować i poprawiać.
  • Chronimy zasób wiedzy organizacji, dbając o stabilność zatrudnienia, zmniejszając do minimum rotację.
  • Posługujemy się refleksją (hansei). Przy osiągnięciu kolejnych kamieni milowych prowadzimy „studium przypadku” określając wszystkie zalety i wady, co i jak się udało. Dzięki temu wdrażamy dobre praktyki.
  • Stale uczymy się poprzez standaryzację najlepszych rozwiązań i praktyk.

Misja

Dostarczamy naszym Klientom to, czego chcą, wtedy, gdy tego chcą, przy najwyższej jakości i rozsądnych kosztach, używając szybkich i elastycznych procesów biznesowych.

Motto

Staramy się stale poprawiać jakość naszych usług, dlatego nasze motto zainspirowane zostało drogą Toyota'y:

„Nawet gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że cel jest tak wysoko, iż nie da się go osiągnąć, to jeśli wyjaśni się wszystkim zaangażowanym konieczność dotarcia do niego i będzie się przy niej upierać, ogarnie ich zapał i duch wyzwania, będą pracować wspólnymi siłami i dokonają tego”.

Ichiro Suzuki, główny inżynier pierwszego Lexusa