Strona główna
Firma
Aktualności
Zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego od dnia 21.12.2020 r.
18 grudnia 2020

Zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego od dnia 21.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie wynikające z ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020 r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o zmianach w obowiązujących umowach.

Przepisy powołanej ustawy zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.

Pragniemy poinformować, iż nie świadczymy usług na rzecz konsumentów, a wszystkie umowy zawierane przez Państwa jako przedsiębiorców z Tide Software Sp. z o.o. oraz z Tide Mobile Sp. z o.o. wymagają aktualizacji w dwóch przypadkach:

1. W sytuacji, w której umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Klient Tide uprawniony jest do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przed przekształceniem umowy w zawartą na czas nieokreślony oraz o tym, jak ją rozwiązać, skontaktujemy się z Państwem (nie później niż na 30 dni przed przekształceniem) i przypomnimy Państwu na trwałym nośniku (przez wiadomość e-mail, a jeśli nie zgodzili się Państwo na otrzymywanie od nas informacji w tej formie, to w formie pisemnej) o tym, że umowa się przedłuży na czas nieokreślony.

Przedstawimy także najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na marketing naszych usług, to po przekształceniu umowy w zawartą na czas nieokreślony, będziemy się z Państwem kontaktować co najmniej jeden raz w roku, po to, aby przedstawić najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

2. W sytuacji, w której Abonent nie akceptuje powyższej zmiany może wypowiedzieć umowę w terminie wskazanym zgodnie z umową.
Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej i zawierać dane identyfikacyjne Abonenta takie, jak nazwę prowadzonej działalności, dane rejestrowe takie, jak nr wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przyznany numer KRS, NIP, REGON.

Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – o ile taka została Państwu udzielona.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.