05 października 2020

Partner Kongresu Lendtech

24 września 2020 roku w Kamienicy Artystycznej na warszawskiej Pradze spotkali się przedstawiciele sektora finansowego i pożyczkowego, jak i firm technologicznych. Nie zabrakło także Tide Software.

Kongres Lendtech został zorganizowany przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Wydarzenie podzielone było na Strefę Wiedzy oraz prelekcje w sali plenarnej. Strefa Wiedzy to idealna przestrzeń do networkingu i nieformalnych spotkań. Nasi przedstawiciele wymienili się doświadczeniami z ekspertami rynku finansowego, podczas których opowiedzieli o rozwiązaniach technologicznych wspierających ten sektor. Na Sali plenarnej odbyły się bardzo ciekawe wystąpienia, podczas których eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami oraz prognozowali trendy dla sektora Lendtech i Fintech. Bardzo ciekawym elementem programu była Debata Liderów Rynku, w której uczestniczyli prezesi firm pożyczkowo-finansowych.

„To wyjątkowe wydarzenie, w wyjątkowo trudnych m.in. dla rynku pożyczkowego czasach, pokazało jak bardzo ważnym elementem we współpracy są relacje międzyludzkie i możliwość spotkania się „offline”. Główni przedstawiciele sektora pożyczkowego zaprezentowali wyzwania, z jakimi spotykają się podczas pandemii COVID-19, zarówno tymi stawianymi przez regulatora rynku, jak i organizacyjnymi, czyli pracą zdalną i występującymi w związku z tym wymaganiami bezpieczeństwa, zapewnienia ciągłości usług, czy reorganizacją przedsiębiorstwa. Cieszę się, że jako partner technologiczny mogłem poznać potrzeby naszych obecnych i przyszłych Klientów, co pozwoli nam na odpowiednie dobranie rozwiązań, aby jak najlepiej dostosować się do specyfiki rynku pożyczkowego w obecnych czasach.” – mówi Przemysław Zawadzki, Dyrektor Sprzedaży Tide Software Sp. z o.o.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym dla branży wydarzeniu, wysłuchać ciekawych prelekcji i spotkać znajome twarze.