Strona główna
Firma
Aktualności
Tide Software z Politechniką Białostocką
19 czerwca 2019

Tide Software z Politechniką Białostocką

W Tide Software dużą uwagę przywiązujemy do wsparcia lokalnej społeczności. Chętnie angażujemy się w inicjatywy niosące pomoc nie tylko mieszkańcom, ale również instytucjom i organizacjom z regionów, które są nam najbliższe. Podlasie to serce naszej firmy, dlatego z przyjemnością podjęliśmy współpracę z jedną z najlepszych uczelni technicznych w północno-wschodniej Polsce – Politechniką Białostocką.

Spis treści

Działalność badawczo-rozwojowa

Politechnika Białostocka dysponuje wysokiej klasy aparaturą i doskonale wyposażonymi laboratoriami, a dodatkowo, co najważniejsze posiada ambitną kadrę naukowo-dydaktyczną. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy nad ciekawymi projektami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi. Mamy nadzieję, że wspólne projekty okażą się owocne. Tide Software w ramach współpracy w zakresie badawczo-rozwojowym zobowiązał się wesprzeć Politechnikę Białostocką w: poszukiwaniu środków finansowych na realizację wspólnych działań, inicjowaniu prac badawczo-rozwojowych, pomocy merytorycznej i technicznej oraz w przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury do realizacji wspólnych projektów, jak również w komercjalizacji efektów tych prac.

Działalność w zakresie kształcenia studentów

Misja naszej firmy jest nierozerwalnie związana z ludźmi i ich wiedzą. To nasz zespół i jego doświadczenie stanowią dla Tide Software największą wartość. Z dumą angażujemy się więc we wsparcie studentów Politechniki Białostockiej zarówno w zakresie możliwości odbycia 3 miesięcznych praktyk zawodowych, jak również podjęcia stałej współpracy po zakończeniu stażu. Program staży i praktyk w siedzibie firmy Tide Software w Białymstoku jest dedykowany dla najlepszych studentów III, IV i V roku studiów o profilu informatycznym. Dotyczy zagadnień takich jak: kodowanie .NET, Angular i SQL oraz bazy danych SQL.

Dodatkowo w ramach współpracy z Politechniką Białostocką Tide Software zobowiązał się do wsparcia Uczelni w prowadzeniu seminariów, wykładów oraz warsztatów dla studentów. Wspólne działania będą koncentrowały się także na: organizacji targów, konferencji naukowych, konkursów oraz olimpiad dla studentów Uczelni i potencjalnych kandydatów na studia.

Działania firmy i Uczelni w przyszłości mają również skupiać się wokół opracowania programu wśród szkół ponadpodstawowych w regionie Podlasia w postaci informatycznego koła naukowego dla uczniów.