09 maja 2018

KPI w windykacji

12 maja 2016 roku odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w windykacji, zorganizowana przez Practical Events. Partnerem wydarzenia była firma GEKKO Collections i Tide Software.

Spis treści

Uwspólnianie podejścia przez wskaźniki

O ile można znaleźć w słownikach definicję windykacji, o tyle pojęcia: efektywność, jakość, skuteczność, kontaktowość itd. są przez każdą organizację rozumiane inaczej. Dopiero język wskaźników pozwala ujarzmić te pojęcia, zmierzyć i porównać. Powstają jednak kolejne pytania: jakie wskaźniki wybrać jako kluczowe i w jaki sposób powiązać je ze strategią firmy i celami organizacji. Czy istnieją KPI niezawodnie motywujące pracowników? Czy należy im bezgranicznie wierzyć i oprzeć na nich podejmowanie wszystkich decyzji?

Dobór KPI

Podczas konferencji „KPI w windykacji” wymieniali swoje doświadczenia przedstawiciele: banków, firm windykacyjnych, firm z różnych branż oraz komornicy sądowi. Instytut Windykacji przeprowadził warsztat, którego celem było wytypowanie przez wszystkich uczestników 5 najważniejszych KPI w windykacji. Główna konkluzja była taka, że oczywiście można wskazać na KPI chętniej wybierane w branży windykacyjnej, szczególnie w celu motywacji agentów zajmujących się telewindykacją. Nie można KPI traktować, jako uniwersalne i jedyne narzędzie. Trzeba stale pracować nad ich doborem, co jest w zasadzie nigdy niekończącym się procesem.

Przyszłość windykacji

Ciekawe wystąpienie Borysa Sadowskiego z GEKKO pokazało różne etapy rozwoju firm windykacyjnych. Przyszłością firm windykacyjnych jest korzystanie z narzędzi w pełni zintegrowanych w postaci platformy, a jednym z głównych bolączek będzie dodzwanialność do klientów.

Podejście to pokrywa się w 100% ze strategią rozwoju usług Tide Software, które są dostępne online poprzez platformę, a jednym z wyzwań jest pomoc użytkownikom TideTelco w dodzwanianiu się. I tak, wg ostatnich obserwacji zarządzanie numeracją zgodnie z opracowanymi wytycznymi Tide Software może zwiększyć dodzwanialność nawet o 18 p. proc.

Zobacz też: Infografika: 7 trików zwiększających szansę dodzwonienia się do klienta

Miłe akcenty

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć nagród. Rozlosowano vouchery m.in. na usługi TideTelco, TideMobile i TideEmail oraz projektor 3D marki EPSON wartości 3000 zł, ufundowany przez firmę Tide Software. Konferencję zamknął networking połączony z degustacją whisky.