28 września 2016

Kaizen 2014

2014 rok przyniósł wiele wyzwań. Nawiązaliśmy współpracę z interesującymi firmami. Wprowadziliśmy nowe usługi na rynek. Najbardziej jednak cieszy nas osiągnięty cel, którym jest szkolenie pracowników.

Spis treści

Szkolenia z programowania i obsługi baz

Rok 2014 był okresem szkoleń dla programistów Tide Software z zakresu obsługi SQL Server i programowania. Zespół przeszedł ścieżki szkoleniowe, dzięki którym obronił 5 egzaminów z tworzenia zapytań, administrowania bazami i ich tworzenia, projektowania rozwiązań dla SQL Server i implementacji hurtowni danych. Zdobyli certyfikaty: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) SQL Server 2012 oraz Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SQL Server 2012.

Głodni wiedzy będziemy dalej podnosić swoje kompetencje w 2015 roku.

Szkolenia z zarządzania

Pracownicy innych działów wybrali dla siebie szkolenia z tajników skutecznego zarządzania. Dowiedzieli się jak zarządzać projektami, zespołem i czasem. Nauczyli się radzić z konfliktami, negocjować i organizować produktywne spotkania.

Plany szkoleniowe na 2015

W 2015 nasz zespół chciałby dalej rozwijać swoje kompetencje zgodnie założeniami strategii firmy Kaizen. Prócz udziału w szkoleniach zewnętrznych, planujemy też dłuższy wyjazd integracyjny połączony ze szkoleniami wewnętrznymi.