Regulamin Promocji Dzień Telekomunikacji
na usługi Tide Software i polityka prywatności

 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki skorzystania z Promocji „Dzień Telekomunikacji”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest firma Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-879, ul. Św. Rocha 5 lok. 202A , zwana dalej „Spółką”.
3. Promocja obejmuje usługi świadczone przez Spółkę Tide Telco, Tide CC, zwane dalej „Usługami”. Usługi opisane są na dedykowanych stronach internetowych: Spółki – pod adresem https://www.tidesoftware.pl
4. W ramach Promocji Użytkownik uprawniony do skorzystania z niej na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie otrzymuje następujące, bezpłatne benefity („Bonusy”):

a) Przy zakupie od Tide Software Infolinii - nawet do 30% rabatu! (Usługi te opisane są pod adresem stron internetowych wskazanych w ust. 3 powyżej)

5. Warunki Promocji w zakresie Rabat do 30%:

a) Przy zakupie usługi abonamentowej Tide Infolinia, użytkownik otrzyma 15% rabatu na pierwsze 3 miesiące obowiązywania umowy przy podpisaniu jej na minimum 1 rok.
b) Przy zakupie usługi abonamentowej Tide Infolinia, użytkownik otrzyma 30% rabatu na pierwsze 6 miesięcy obowiązywania umowy przy podpisaniu jej na minimum 2 lata.
c) Rabat zostanie naliczony od uzgodnionych cen, które będą obowiązywać po zakończeniu okresu promocyjnego.
d) Okres wypowiedzenia umowy na zakupione Usługi wynosi 1 miesiąc.
e) Promocje nie łączą się.

6. Warunkiem skorzystania z Promocji i otrzymania Bonusów jest:

a) wypełnienie przez Użytkownika bądź reprezentanta Użytkownika formularza kontaktowego w reklamie Tide Software na stronach Facebook lub LinkedIn własnymi, aktualnymi i prawidłowymi danymi lub kontakt mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem firmy Tide Software. Dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 22 29 27 901.
b) poprzez podanie ww. danych - wyrażenie kompletu poszczególnych zgód marketingowych:
i. Podając numer telefonu - na otrzymywanie od Spółki połączeń telefonicznych dotyczących ofert Spółki.
ii. Podając adres e-mail - na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową od Spółki.
w wyniku czego Spółka będzie kontaktować się z Użytkownikiem na wskazany numer telefonu i/lub adres mailowy.
7. Użytkownik, który samodzielnie wypełnił formularz kontaktowy lub reprezentant Użytkownika będącego podmiotem gospodarczym potwierdza, że dane podane w formularzu należą do niego i są prawdziwe oraz że jest uprawniony do złożenia niezbędnych oświadczeń w celu skorzystania z Promocji.
8. Użytkownik, aby skorzystać z Promocji nie może być osobą fizyczną będącą konsumentem. Użytkownik może być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innym podmiotem gospodarczym, prawidłowo reprezentowanym przez osobę korzystającą z Promocji w imieniu takiego Użytkownika.
9. Możliwość skorzystania z Promocji Spółka uzależnia od tego, czy:

a) Użytkownik nie zalega z opłatami za Usługi na rzecz Spółki.
b) nie wykluczają tego warunki Promocji, z której aktualnie Użytkownik korzysta.

10. Jeżeli Użytkownik spóźni się z opłaceniem faktury za zakupione Usługi, to rabat przyznany w ramach Promocji nie zostanie naliczony.
11. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na zakupione Usługi z Promocji z miesięcznym wyprzedzeniem.
12. Jeśli Użytkownik wypowie Umowę na zakupione Usługi Infolinia z Promocji przed upływem 3 miesięcy, zostanie naliczona opłata jedynie za okres ich użytkowania, w który włącza się miesięczny okres wypowiedzenia Usług.
13. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje od dnia 17 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
14. Promocja jest ograniczona terytorialnie i dotyczy usług świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.
16. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Tide Software Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 5 lok. 202A, 15-879 Białystok, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe przetwarzamy:
a) w celu przekazania oferty Administratora [cele marketingowe] na prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest informowanie o świadczonych usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodzie, ale nie dłużej niż: do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody na dany kanał komunikacji marketingowej, a w przypadku braku wniesienia sprzeciwu lub braku wycofania zgody na dany kanał komunikacji marketingowej - przez okres 24 miesięcy.
b) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust 1 lit b) RODO] -w przypadku skorzystania z oferty. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Jeśli będą chcieli Państwo wycofać zgodę na kanały komunikacji marketingowej lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, mogą ją Państwo wycofać w następujący sposób: poprzez użycie linku dostępnego w wiadomości email otrzymanej od Administratora o treści „Wypisz mnie z listy.” znajdującego się w treści e-maila lub poprzez kontakt telefoniczny tel. 22 29 27 900 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, nasi współpracownicy, podmioty świadczące usługi prawne lub z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz ADO.
Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny: Tide Software Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8C, 05-500 Piaseczno lub telefonicznie pod numerem 22 29 27 900. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy albo do organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przesyłać informacje marketingowe dotyczące oferty Administratora. Jeśli nie podadzą Państwo adresu email lub telefonu nie będziemy mogli przedstawić Państwu tych informacji.